Avís Legal

NOTA LEGAL:

1. AVÍS LEGAL:

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), els informem que les seves dades personals obtingudes mitjançant aquesta pàgina web estan incloses en fitxers titularitat de MAS DEL REI S.L. quina finalitat és la gestió de clients i la recepció dels seus missatges i de les seves sol·licituds.

L’usuari/titular de les dades accepta i autoritza el tractament de les seves dades personals així com l’enviament de qualsevol comunicació de caràcter comercial via correu ordinari o mitjançant qualsevol altre mitjà telemàtic que pugui ser del seu interès.

MAS DEL REI SL es compromet al compliment de la seva obligació en matèria de protecció de dades, per això ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per protegir-les adequadament i adoptar les mesures necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, tractament, mal ús, accés no autoritzat o apropiació indeguda de les mateixes.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei pot fer-ho mitjançant carta dirigida a MAS DEL REI SL, Ref. Protecció de dades, Plaça Major 10, 17123 Torrent, Girona, Espanya.

2. BORSA DE TREBALL

En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les dades de caràcter personal voluntàriament facilitades per vostè amb l’enviament del seu currículum vitae a aquesta companyia, així com totes aquelles que es puguin derivar de les entrevistes que es puguin mantenir amb vostè i les que es puguin fer en el curs del procés de selecció, estan incloses  en un fitxer titularitat MAS DEL REI SL, amb la finalitat de mantenir un arxiu amb informació curricular dels possibles candidats a prestar serveis a la nostra companyia.

Vostè autoritza expressament a MAS DEL REI SL, el tractament, així com la conservació de les seves dades de cara a futurs processos de selecció, del perfil que pugui ajustar-se a les seves característiques.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei pot dirigir-se per escrit mitjançant carta a  MAS DEL REI SL, Ref. Protecció de dades, Plaça Major 10, 17123 Torrent, Girona, Espanya.

Preguem ens comuniqui en la major brevetat possible qualsevol alteració o modificació en les dades de caràcter personal facilitades per vostè.

3. COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i del Comerç Electrònic, els informem que els dominis d’Internet www.hotelmastorrent.com, iwww.grupomasdetorrent.com, estan inscrits en el Registre Mercantil de Barcelona, i pertanyen a l’empresa Mas del Rei SL, amb NIF B17110461, domiciliada a Via Augusta, 126, entresol, 08006 Barcelona, amb inscripció registral en el Volum 9259, Foli 162, Llibre 8462, secció Anònima, del Registre Mercantil de Barcelona.

En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, els informem que, a través del domini d'Internet www.hotelmastorrent.com, l'empresa Mas del Rei SL permet realitzar compres online.

4. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

7 díes abans de l'arribada. Si es cancela o modifica la  reserva amb menys de  7 dies d'antelació a la data d'arribada, l'hotel es reserva el dret de carregar la primera nit de la seva estada com a penalització. En cas no presentació es carregarà el total de l'estada.

 

.