Política de Privacitat

 
POLÍTICA DE PRIVACITAT A efecte del que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals UNICO TORRENT SL, amb CIF: B67445247 informa a l'Usuari que és titular del tractament de les dades de carácter personal amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per UNICO TORRENT SL. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d'aquests serveis. D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part de Responsable UNICO TORRENT SL con CIF: B67445247. Situat a la direcció VIA LAIETANA, 30- 08003 BARCELONA BARCELONA. Exactitud i veracitat de les dades facilitades. L'Usuari és qui envia la informació al Responsable UNICO TORRENT SL, per tant, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant UNICO TORRENT SL de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. UNICO TORRENT SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. Es exonera a UNICO TORRENT SL de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per UNICO TORRENT SL sempre que procedeixi de fonts alienes a UNICO TORRENT SL. Cessió de dades a tercers. UNICO TORRENT SL no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de lo establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals y Garantia del Derechos Digitales. Exercici dels drets del les persones. En tot moment, podrà vostè exercir els seus drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a UNICO TORRENT SL CIF: B67445247, Dir. Postal: VIA LAIETANA, 30- Localitat: BARCELONA- CP: 08003 - BARCELONA, també pot enviar un correu electrònic a: rgpd@unicohotels.com En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: rgpd@unicohotels.com indicant BAIXA a l'assumpte. Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic rgpd@unicohotels.com indicant en l'assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA. Acceptació i Consentiment. L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (UNICO TORRENT SL), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT. UNICO TORRENT SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, UNICO TORRENT SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ÚNIC TORRENT S.L. Finalitat: - Execució del servei contractat. - Enviament de la informació sol·licitada. - Gestió de l'enviament d'informació i prospecció comercial. - Subscripció a la Newsletter. - Gestió de la reserva. - Gestió de la caixa regal. Legitimació: Per consentiment de l'interessat. Destinataris: Es podran cedir dades a les empreses del grup i per obligació legal. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional. Ubicació: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades sol·licitant-li-ho al nostre personal, pot sol·licitar còpia al correu electrònic rgpd@unicohotels.com CONSENTIMENT Tractarem les seves dades per a realitzar tots els tràmits necessaris derivats de la nostra relació per a l'execució del servei contractat i gestió de l'enviament d'informació i prospecció comercial. A continuació, pot acceptar la finalitat marcant la / les casella / es, tingui en compte que el tractament de les seves dades és necessari per mantenir la nostra relació, en el cas de NO consentir el tractament, aquesta seria inviable. Si accepta el tractament de les seves dades marqui la / les casella / e