Estada segura al Mas de Torrent

PROTOCOL ESPECIAL COVID-19 DE PREVENCIÓ I SEGURETAT

 

En compliment de l'ordre SND/414/2020 deL 16 de maig i a SND/399/2020 del 9 de Maig del 2020 del Ministeri de Sanitat hem adoptats les següents mesures als nostres hotels:

 

MESURES GENERALS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ:

- Afavorir el distanciament físic de totes les persones (clients i treballadors) amb cartells informatius en diferents idiomes i senyalització específica perquè es respecti la distància mínima entre persones.

- Minimitzar el contacte físic entre persones, superfícies i objectes.

- Ús obligatori de màscares per a tot el nostre personal en situacions on no pugui garantir-se la distància de seguretat interpersonal.

 

HIGIENE PERSONAL:

- Dispensadors de solucions hidroalcocholicas en totes les entrades a l'hotel, zones de pas de clients, taules del restaurant, zones de servei, SPA i habitacions.

- Kits d'higiene personal de benvinguda per a tots els nostres clients (màscares,guants, gel hidroalcoholico).

 

NETEJA I HIGIENITZACIÓ:

- Intensificació de les freqüències de neteja i higienització diàries d'espais comuns i d'elements susceptibles de ser utilitzats amb freqüència.

- Adaptat dels nostres protocols de neteja segons normativa específica.

- Equips de desinfecció per Raigs UV.

 

ESPAIS:

- Establir aforaments màxims en tots els nostres espais que permetin garantir el distanciament físic.

- Actualització de la configuració dels nostres restaurants, redissenyant la distribución de mesos per a garantir la distància de dos metres entre elles.

 

 

 

FORMACIÓ:

- Formació a tots els nostres treballadors en els protocols d'actuació davant el COVID-19.

- Instruccions de com actuar en cas de símptomes de treballadors o clients.

- Formació en l'ús d'equips de protecció individual.

 

NOVES TECNOLOGIES:

- Implementació d'aplicacions de check in i personalització de l'estada digitals.